BPM and Key for songs by Dj Créu

Advertisement

Dj Créu

Dança do Créu

C♯/D♭

Key

129

BPM

Dj Créu

Old Town Road

C♯/D♭

Key

150

BPM

Dj Créu

Que Foda Foi Essa 150 Bpm

F

Key

150

BPM

Dj Créu

Sexo Na Rave 150 Bpm

B

Key

150

BPM

Dj Créu

Só Colocadinha 150 bpm

E

Key

150

BPM

Advertisement

Dj Créu

Tropa Das Sem Limite

D

Key

106

BPM

Dj Créu

Vai Perereca

A

Key

94

BPM

Dj Créu

Virei 157

G

Key

89

BPM